Mısır Vizesi

VİZE

MISIR VİZESİ

İlk defa Mısır'a seyahat edecek olan kişiler de dahil olmak üzere,şirketimiz sizin adınıza başvuru yapma yetkisine sahiptir.

  İŞ SEYAHATLERİ

 • Vize bitiminden itibaren en az 6 ay geçerli pasaport
 • 2 adet yeni çekilmiş arka fon beyaz biometrik fotograf
 • Eksiksiz doldurulmuş Mısır Vize Başvuru Formu (Tarafımızdan doldurulmaktadır.)
 • Şirketin antetli kağıdına kaşeli ve imzalı olarak,Mısır vize departmanına hitaben yazılmış, seyahat detaylarını, vize talebinizi ve masrafların kimin tarafından karşılanacağını belirten dilekçe
 • Mısır'daki görüşülen şirketten davetiye yazısı veya fax
 • Şirket İmza Sirküleri (Orjinal ve bir adet fotokopi)
 • Şirket Vergi Levhası (Orjinal (noter tastiklisi kabul edilir) ve bir adet fotokopi)
 • Oda Kayıt ve Faaliyet Belgesi (Yeni tarihli, Orjinal ve bir adet fotokopi)
 • Şirket Ticaret Sicil Gazetesi (Orjinal ve bir adet fotokopisi)
 • TURİSTİK SEYAHATLER

 • Vize bitiminden itibaren en az 6 ay geçerli pasaport
 • 2 adet yeni çekilmiş arka fon beyaz biometrik fotograf
 • Eksiksiz doldurulmuş Mısır Vize Başvuru Formu (Tarafımızdan doldurulmaktadır.)
 • Konfirmeli Otel ve Uçak Rezervasyonu