Kiev İgorskorsky Politeknik Üniversitesi

UKRAYNA

KİEV İGORSKORSKY POLİTEKNİK ÜNİVERSİTESİ

“Igor Sykorsky Kyiv Politeknik Enstitüsü” 1898 yılında kurulmuştur. Üniversitede 19 fakülte, 9 eğitim ve bilimsel enstitü, çeşitli bilimsel ve araştırma enstitüleri ve eğitim merkezleri bulunmaktadır.

Lisans, Uzman ve Yüksek Lisans, Doktora alanlarında 500'den fazla profesör ve 1300'den fazla doçent ile eğitim faaliyetlerini yürütmektedir. Üniversitenin “Polytechnika” adıyla kendi yayınevi bulunmaktadır.

Üniversitenin gereksinimlerini karşılayan nitelikli eğitim sunmayı sağlayan yeni bilgisayar ağı eğitim teknolojilerinde uygulanmaktadır.

“QS World University Rankings” 2019 sıralamasına göre dünya sıralamasında dünyanın en iyi 1000 üniversitesi arasına Ukrayna’dan 6 üniversite girdi.

 • Grafik Tasarım
 • Matbaa Makineleri ve Otomatikleştirilmiş Kompleks
 • Baskı Teknolojisi
 • Yayıncılık ve Baskı Endüstrisi
 • Yayıncılık Çalışmaları Bölümü -Reprpgrafi
 • Nükleer Termal Enerji İstasyonları
 • Fizik Mühendisliği
 • Güç Sistemleri Mühendisliği
 • Isı Güç Mühendisliği
 • Termal ve Nükleer Enerji santralleri Kojenerasyon Bölümü
 • Endüstriyel Isı Mühendisliği
 • Bilgisayar Destekli Yönetim ve Veri İşleme Sistemleri
 • Teknik Sistemler Otomasyon
 • Teknik Sibernetik Bölümü
 • Bilgisayar Mühendisliği
 • Yazılım Mühendisliği
 • İngiliz Dili Teori, Uygulama ve Çeviri
 • Alman Dili Teori, Uygulama ve Çeviri
 • Fransız Dili Teori, Uygulama ve Çeviri
 • Bilgisayar Sistemleri Mühendisliği
 • Uygulamalı Matematik
 • Sistem Programlama ve Bilgisayar Sistemleri Bölümü
 • Ekonomik ve İdari Hukuk
 • Bilgi ve Fikri Mülkiyet Hukuku
 • Sosyoloji Bölümü
 • Teori ve Uygulama Yönetimi
 • Tarih Bölümü
 • Felsefe Bölümü
 • Psikoloji ve Pedagoji
 • Kamu Hukuku Bölümü
 • Biyomedikal Sibernetik
 • Biyomedikal Mühendisliği
 • Biyogüvenlik ve Sağlık
 • Beden Eğitimi
 • Spor Geliştirme
 • Güç Kaynağı Bölümü
 • Isı Mühendisliği ve Enerji Tasarrufu
 • Elektrik Kompleksleri Kontrol Otomasyonu
 • Ekoloji Mühendisliği
 • Enerji Tüketim Endüstileri İçin Elektromekanik Ekipman
 • Uluslararası Ekonomi
 • Endüstriyel Pazarlama
 • Teorik ve Uygulamalı Ekonomi
 • Jeomühendislik (Jeomekanik)
 • Sistem Analizinde Matematiksel Yöntemler
 • Sistem TasarımIarı
 • Bilgi İletişim Ağları
 • Telekominikasyon
 • Telekominikasyon Sistemleri
 • Radyo Mühendisliği
 • Radyo Alımı ve İşleme
 • Radyo Cihazları Mühendisliği ve Sistemleri
 • Radyo Tasarımı ve Elektronik Radyo Ekipmanları İmalatı
 • Demir ve Demir Dışı Metallerin Dökümü
 • Metalurji ve Isıl İşlemler
 • Yüksek Sıcaklık Malzemeleri Bölümü
 • Metalurjik Süreçlerin Fizikokimyasal Temelleri Bölümü
 • Metal Fiziği Bölümü
 • Endüstriyel Biyoteknoloji
 • Çevre Biyoteknolojisi ve Biyoenerji
 • Biyomühendislik ve Biyoteknoloji
 • Biyoinformatik
 • Uygulamalı Fizik
 • Bilgi Güvenliği Bölümü
 • Matematiksel Yöntemlerle Bilgi Güvenliği Bölümü
 • Bilgi Güvenliği Fiziki ve Teknik Yöntemleri
 • Güç Sistemleri Fiziği
 • Elektrik Kaynak Tesisleri
 • Kaynak Teknolojisi
 • Yüzey mühendisliği
 • Kimyasal Ürünler Otomasyon
 • Ekoloji ve Bitki Polimerleri Teknolojisi
 • Kimya ve Petrol Rafinerisi Üretim
 • Kimya, Polimer ve Silikat Mühendisliği
 • Malzeme Plastiği ve Kaynak Tasarrufu Süreçleri Mekaniği
 • Hidro-Aeromekanik ve Mekatronik Bölümü
 • Uygulamalı Mekanik Bölümü
 • Makine Takımları ve Makina Tasarımı
 • Entegre Makine Mühendisliği
 • Lazer Sistemleri ve Teknolojileri
 • İmalat Mühendisliği
 • Endüstri Mühendisliği
 • Enstrüman Yapımı Bölümü
 • Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi(FAKS)
 • Uçak Kontrol Cihazları ve Sistemleri
 • Deneysel Arastırmaların Otomasyonu
 • Bilgi ve Ölçme Tekniği
 • Teorik Mekanizasyon
 • Yenilenebilir Enerji Kaynakları
 • Elektromekanik Bölümü
 • Elektrik Güç Sistemleri ve Ağları
 • Elektrik Santralleri Bölümü
 • Yüksek Voltaj Mühendisliği ve Elektrofizik Bölümü
 • Teorik Elektrik Mühendisliği
 • Mikroelektronik Bölümü
 • Elektronik Cihaz ve Ekipman
 • Endüstriyel Elektronik Bölümü
 • Elektronik Mühendisliği Bölümü
 • Elektronik ve Hesaplama Ekipmanı Mühendisliği Bölümü
 • Akustik ve Akustik Elektronik
 • Akustik Mühendisliği ve Bilgi Kayıt
 • Matematiksel Analiz ve Olasılık
 • Matematiksel Fizik Bölümü
 • Genel ve Katı Hal Fiziği Bölümü
 • Diferansiyel Denklemler Bölümü
 • Genel ve Deneysel Fizik Bölümü
 • Genel ve Teorik Fizik Bölümü
 • Betimsel Geometri, Mühendislik ve Bilgisayar Grafikleri
 • Genel ve İnorganik Kimya Bölümü
 • Elektrokimyasal Tesisleri Teknolojisi Bölümü
 • Kimyasal Teknoloji Süreçlerinde Sibernetik Bölümü
 • Organik Kimya Bölümü ve organik Bileşikler Teknolojisi
 • İnorganik Maddeler Su arıtma
 • Fiziksel Kimya Bölümü
 • Seramik ve Cam Kimya Teknolojisi
 • Ekonomi ve Girişimcilik Bölümü
 • İşletme
 • Enstrümantasyon Tasarımı ve Mühendisliği

Resim Galerisi